Liên hệ

 Lô 11 Khu A1 Trục 60 Nguyễn Sinh Sắc, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

 0934 866 788

 .........@gmail.com